Tyreoideastimulerande immunglobuliner (Thyroid-Stimulating Immunoglobulins)

Tyreoideastimulerande immunglobuliner

Autoantikroppar som binder till receptorn för tyreoideastimulerande hormon (TSH) på sköldkörtelepitelceller. Autoantikropparna härmar TSH, vilket leder till okontrollerad produktion av sköldkörtelhormon, typisk för Graves sjukdom.

Förklaring på engelska

Autoantibodies that bind to the thyroid-stimulating hormone (TSH) receptor (RECEPTORS, THYROTROPIN) on thyroid epithelial cells. The autoantibodies mimic TSH causing an unregulated production of thyroid hormones characteristic of GRAVES DISEASE.

Synonym, svenska: Tyreoideastimulerande immunoglobuliner

Synonym, engelska: Antibodies, Thyroid-Stimulating; Thyroid-Stimulating Immunoglobulins; Thyroid Stimulating Immunoglobulins; Thyroid-Stimulating Antibodies; Thyroid Stimulating Antibodies; Immunoglobulin, Thyroid-Stimulating; Immunoglobulin, Thyroid Stimulating; Thyroid-Stimulating Immunoglobulin; Thyroid Stimulating Immunoglobulin; Thyroid Stimulating Antibody; Antibody, Thyroid Stimulating; Stimulating Antibody, Thyroid; Ig Thyroid Stimulating; Stimulating, Ig Thyroid; Thyroid Stimulating, Ig

Svensk term Tyreoideastimulerande immunglobuliner
Synonym på svenska Tyreoideastimulerande immunoglobuliner
Synonym på engelska Antibodies, Thyroid-Stimulating; Thyroid-Stimulating Immunoglobulins; Thyroid Stimulating Immunoglobulins; Thyroid-Stimulating Antibodies; Thyroid Stimulating Antibodies; Immunoglobulin, Thyroid-Stimulating; Immunoglobulin, Thyroid Stimulating; Thyroid-Stimulating Immunoglobulin; Thyroid Stimulating Immunoglobulin; Thyroid Stimulating Antibody; Antibody, Thyroid Stimulating; Stimulating Antibody, Thyroid; Ig Thyroid Stimulating; Stimulating, Ig Thyroid; Thyroid Stimulating, Ig
Engelsk term Thyroid-Stimulating Immunoglobulins
MESH ID D018828

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.