Tyreotropinreceptorer (Thyrotropin Receptors)

Tyreotropinreceptorer

Cellyteproteiner som binder hypofysens tyreotropin (även kallad sköldkörtelstimulerande hormon eller TSH) och utlöser intracellulära förändringar hos målcellerna. TSH-receptorer förekommer i nervsystemet och på målceller i sköldkörteln. Autoantikroppar till TSH-receptorer är inblandade i sköldkörtelsjukdomar såsom giftstruma och Hashimotos sjukdom (autoimmun tyreoidit).

Förklaring på engelska

Cell surface proteins that bind pituitary THYROTROPIN (also named thyroid stimulating hormone or TSH) and trigger intracellular changes of the target cells. TSH receptors are present in the nervous system and on target cells in the thyroid gland. Autoantibodies to TSH receptors are implicated in thyroid diseases such as GRAVES DISEASE and Hashimoto disease (THYROIDITIS, AUTOIMMUNE).

Synonym, svenska: Receptorer, tyreotropin; LATS receptorer; Tyreoideastimulerande hormonreceptorer; TSH receptor; Receptor, LAST immunoglobuliner

Synonym, engelska: Thyrotropin Receptors; Thyroid Stimulating Hormone Receptor; TSH Receptors; Receptors, Thyroid Stimulating Hormone; Receptors, TSH; TSH Receptor; Receptor, TSH; Thyrotropin Receptor; Receptor, Thyrotropin; Thyroid Stimulating Hormone Receptors; Receptors, Long-Acting Thyroid Stimulator; Receptors, Long Acting Thyroid Stimulator; Receptor, LATS Immunoglobulins; Receptors, LATS; LATS Receptors

Svensk term Tyreotropinreceptorer
Synonym på svenska Receptorer, tyreotropin; LATS receptorer; Tyreoideastimulerande hormonreceptorer; TSH receptor; Receptor, LAST immunoglobuliner
Synonym på engelska Thyrotropin Receptors; Thyroid Stimulating Hormone Receptor; TSH Receptors; Receptors, Thyroid Stimulating Hormone; Receptors, TSH; TSH Receptor; Receptor, TSH; Thyrotropin Receptor; Receptor, Thyrotropin; Thyroid Stimulating Hormone Receptors; Receptors, Long-Acting Thyroid Stimulator; Receptors, Long Acting Thyroid Stimulator; Receptor, LATS Immunoglobulins; Receptors, LATS; LATS Receptors
Engelsk term Thyrotropin Receptors
MESH ID D011989

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.