Ubikitin-aktiverande enzymer (Ubiquitin-Activating Enzymes)

Ubikitin-aktiverande enzymer

En klass av enzymer som katalyserar den ATP-beroende bildningen av en tioesterbindning mellan sig själv och UBIQUITIN. Det överför sedan det aktiverade ubikvitin till en av UBIQUITIN-PROTEIN LIGASES.

Förklaring på engelska

A class of enzymes that catalyzes the ATP-dependent formation of a thioester bond between itself and UBIQUITIN. It then transfers the activated ubiquitin to one of the UBIQUITIN-PROTEIN LIGASES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Enzymes, Ubiquitin-Activating; Ubiquitin Activating Enzymes; Ubiquitination Activating Enzyme E1; Ubiquitin-Activating Enzyme; Enzyme, Ubiquitin-Activating; Ubiquitin Activating Enzyme; Ubiquitin-Activating Enzyme E1; Enzyme E1, Ubiquitin-Activating; Ubiquitin Activating Enzyme E1

Svensk term Ubikitin-aktiverande enzymer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Enzymes, Ubiquitin-Activating; Ubiquitin Activating Enzymes; Ubiquitination Activating Enzyme E1; Ubiquitin-Activating Enzyme; Enzyme, Ubiquitin-Activating; Ubiquitin Activating Enzyme; Ubiquitin-Activating Enzyme E1; Enzyme E1, Ubiquitin-Activating; Ubiquitin Activating Enzyme E1
Engelsk term Ubiquitin-Activating Enzymes
MESH ID D044764

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.