Ubikitin-konjugerande enzymer (Ubiquitin-Conjugating Enzymes)

Ubikitin-konjugerande enzymer

En klass av enzymer som blankett [publikationstyp] en tioesterbindning till UBIQUITIN med hjälp av UBIQUITIN-AKTIVERANDE ENZYMER. De överför ubikvitin till LYSIN av ett substratprotein med hjälp av UBIQUITIN-PROTEIN LIGASES.

Förklaring på engelska

A class of enzymes that form a thioester bond to UBIQUITIN with the assistance of UBIQUITIN-ACTIVATING ENZYMES. They transfer ubiquitin to the LYSINE of a substrate protein with the assistance of UBIQUITIN-PROTEIN LIGASES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Enzymes, Ubiquitin-Conjugating; Ubiquitin Conjugating Enzymes; Ubiquitin-Conjugating Enzyme E2; E2, Ubiquitin-Conjugating Enzyme; Enzyme E2, Ubiquitin-Conjugating; Ubiquitin Conjugating Enzyme E2; Ubiquitin-Conjugating Enzyme; Enzyme, Ubiquitin-Conjugating; Ubiquitin Conjugating Enzyme; HHR6 Protein

Svensk term Ubikitin-konjugerande enzymer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Enzymes, Ubiquitin-Conjugating; Ubiquitin Conjugating Enzymes; Ubiquitin-Conjugating Enzyme E2; E2, Ubiquitin-Conjugating Enzyme; Enzyme E2, Ubiquitin-Conjugating; Ubiquitin Conjugating Enzyme E2; Ubiquitin-Conjugating Enzyme; Enzyme, Ubiquitin-Conjugating; Ubiquitin Conjugating Enzyme; HHR6 Protein
Engelsk term Ubiquitin-Conjugating Enzymes
MESH ID D044763

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.