Ubikitin-proteinligaser (Ubiquitin-Protein Ligases)

Ubikitin-proteinligaser

En mångsidig klass av enzymer som interagerar med UBIQUITIN-KONJUGERANDE ENZYMER och ubiquitination-specifika proteinsubstrat. Varje medlem av denna enzymgrupp har sin egen distinkta specificitet för ett substrat och ubiquitin-konjugerande enzym. Ubikitin-proteinligaser existerar som båda monomera proteiner multiproteinkomplex.

Förklaring på engelska

A diverse class of enzymes that interact with UBIQUITIN-CONJUGATING ENZYMES and ubiquitination-specific protein substrates. Each member of this enzyme group has its own distinct specificity for a substrate and ubiquitin-conjugating enzyme. Ubiquitin-protein ligases exist as both monomeric proteins multiprotein complexes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ligases, Ubiquitin-Protein; Ubiquitin Protein Ligases; E3 Ubiquitin Ligase; Ligase, E3 Ubiquitin; Ubiquitin Ligase, E3; Ubiquitin-Protein Ligase E3; Ligase E3, Ubiquitin-Protein; Ubiquitin Protein Ligase E3; Ubiquitin Ligase E3; Ligase E3, Ubiquitin; Ubiquitin-Protein Ligase; Ligase, Ubiquitin-Protein; Ubiquitin Protein Ligase; E3 Ligase; Ligase, E3

Svensk term Ubikitin-proteinligaser
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ligases, Ubiquitin-Protein; Ubiquitin Protein Ligases; E3 Ubiquitin Ligase; Ligase, E3 Ubiquitin; Ubiquitin Ligase, E3; Ubiquitin-Protein Ligase E3; Ligase E3, Ubiquitin-Protein; Ubiquitin Protein Ligase E3; Ubiquitin Ligase E3; Ligase E3, Ubiquitin; Ubiquitin-Protein Ligase; Ligase, Ubiquitin-Protein; Ubiquitin Protein Ligase; E3 Ligase; Ligase, E3
Engelsk term Ubiquitin-Protein Ligases
MESH ID D044767

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.