Ubikitintiolesteras (Ubiquitin Thiolesterase)

Ubikitintiolesteras

Ett tioesterhydrolas som verkar på estrar bildade mellan tioler såsom DITIOTREITOL eller GLUTATION och den C-terminala glycinåterstoden av UBIQUITIN.

Förklaring på engelska

A thioester hydrolase which acts on esters formed between thiols such as DITHIOTHREITOL or GLUTATHIONE and the C-terminal glycine residue of UBIQUITIN.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Thiolesterase, Ubiquitin; Ubiquitin C-Terminal Hydrolase; C-Terminal Hydrolase, Ubiquitin; Hydrolase, Ubiquitin C-Terminal; Ubiquitin C Terminal Hydrolase; Ubiquitin Carboxy-Terminal Hydrolase; Carboxy-Terminal Hydrolase, Ubiquitin; Hydrolase, Ubiquitin Carboxy-Terminal; Ubiquitin Carboxy Terminal Hydrolase; Ubiquitin C-Terminal Esterase; C-Terminal Esterase, Ubiquitin; Esterase, Ubiquitin C-Terminal; Ubiquitin C Terminal Esterase; Ubiquitin Carboxy-Terminal Esterase; Carboxy-Terminal Esterase, Ubiquitin; Esterase, Ubiquitin Carboxy-Terminal; Ubiquitin Carboxy Terminal Esterase; Ubiquitin Carboxyl-Terminal Hydrolase Isozyme L1; Ubiquitin Carboxyl Terminal Hydrolase Isozyme L1; Parkinson Disease 5 Protein; PARK5 Protein; Neuron Cytoplasmic Protein 9.5; UCHL1 Protein; Uch-L1 Protein; Uch L1 Protein

Svensk term Ubikitintiolesteras
Synonym på svenska
Synonym på engelska Thiolesterase, Ubiquitin; Ubiquitin C-Terminal Hydrolase; C-Terminal Hydrolase, Ubiquitin; Hydrolase, Ubiquitin C-Terminal; Ubiquitin C Terminal Hydrolase; Ubiquitin Carboxy-Terminal Hydrolase; Carboxy-Terminal Hydrolase, Ubiquitin; Hydrolase, Ubiquitin Carboxy-Terminal; Ubiquitin Carboxy Terminal Hydrolase; Ubiquitin C-Terminal Esterase; C-Terminal Esterase, Ubiquitin; Esterase, Ubiquitin C-Terminal; Ubiquitin C Terminal Esterase; Ubiquitin Carboxy-Terminal Esterase; Carboxy-Terminal Esterase, Ubiquitin; Esterase, Ubiquitin Carboxy-Terminal; Ubiquitin Carboxy Terminal Esterase; Ubiquitin Carboxyl-Terminal Hydrolase Isozyme L1; Ubiquitin Carboxyl Terminal Hydrolase Isozyme L1; Parkinson Disease 5 Protein; PARK5 Protein; Neuron Cytoplasmic Protein 9.5; UCHL1 Protein; Uch-L1 Protein; Uch L1 Protein
Engelsk term Ubiquitin Thiolesterase
MESH ID D043222

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.