Ultraljudsdoppler (Doppler Ultrasonography)

Ultraljudsdoppler

Ultraljudsundersökning tillämpa Dopplereffekt, med frekvensskiftade ultraljudsreflektioner som produceras av rörliga mål (vanligtvis röda blodceller) i blodomloppet längs ultraljudsaxeln i direkt proportion till rörelsehastigheten för målen, för att bestämma både riktning och hastighet av blodflödet. (Stedman, 25:e uppl)

Förklaring på engelska

Ultrasonography applying the Doppler effect, with frequency-shifted ultrasound reflections produced by moving targets (usually red blood cells) in the bloodstream along the ultrasound axis in direct proportion to the velocity of movement of the targets, to determine both direction and velocity of blood flow. (Stedman, 25th ed)

Synonym, svenska: Dopplersonografi; Ultraljudsundersökning, Doppler

Synonym, engelska: Doppler Ultrasound; Doppler Ultrasounds; Ultrasound, Doppler; Ultrasounds, Doppler; Doppler Ultrasonography; Doppler Ultrasound Imaging; Doppler Ultrasound Imagings; Imaging, Doppler Ultrasound; Imagings, Doppler Ultrasound; Ultrasound Imaging, Doppler; Ultrasound Imagings, Doppler

Svensk term Ultraljudsdoppler
Synonym på svenska Dopplersonografi; Ultraljudsundersökning, Doppler
Synonym på engelska Doppler Ultrasound; Doppler Ultrasounds; Ultrasound, Doppler; Ultrasounds, Doppler; Doppler Ultrasonography; Doppler Ultrasound Imaging; Doppler Ultrasound Imagings; Imaging, Doppler Ultrasound; Imagings, Doppler Ultrasound; Ultrasound Imaging, Doppler; Ultrasound Imagings, Doppler
Engelsk term Doppler Ultrasonography
MESH ID D018608

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.