Ulva (Ulva)

Ulva

Ett släkte av GRÖNA ALGER i familj Ulvaceae. Vanligtvis känd som havssallat, de växer fästa vid stenar och KELP i marina och flodmynningsvatten.

Förklaring på engelska

A genus of GREEN ALGAE in the family Ulvaceae. Commonly know as sea lettuces, they grow attached to rocks and KELP in marine and estuarine waters.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ulvas; Sea Lettuces; Lettuce, Sea; Lettuces, Sea; Sea Lettuce; Ulva arasakii; Ulva arasakius; arasakius, Ulva

Svensk term Ulva
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ulvas; Sea Lettuces; Lettuce, Sea; Lettuces, Sea; Sea Lettuce; Ulva arasakii; Ulva arasakius; arasakius, Ulva
Engelsk term Ulva
MESH ID D044445

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.