Underkäksspottkörtel (Submandibular Gland)

Underkäksspottkörtel

En av två spottkörtlar på halsen, belägen i området mellan de två muskelbukarna i den tvåbukiga käkmuskeln (musculus digastricus) och käkvinkeln. Den avsöndrar saliv genom den submandibulära utförsgången. Sekretet är övervägande seröst, men några få mukösa sekretblåsor förekommer, vissa med serösa halvmånar (Gianuzzis halvmånar).

Förklaring på engelska

One of two salivary glands in the neck, located in the space bound by the two bellies of the digastric muscle and the angle of the mandible. It discharges through the submandibular duct. The secretory units are predominantly serous although a few mucous alveoli, some with serous demilunes, occur. (Stedman, 25th ed)

Synonym, svenska: Spottkörtel, underkäke; Käkspottkörtel; Glandula submandibularis

Synonym, engelska: Gland, Submandibular; Glands, Submandibular; Submandibular Glands; Submaxillary Gland; Gland, Submaxillary; Glands, Submaxillary; Submaxillary Glands

Svensk term Underkäksspottkörtel
Synonym på svenska Spottkörtel, underkäke; Käkspottkörtel; Glandula submandibularis
Synonym på engelska Gland, Submandibular; Glands, Submandibular; Submandibular Glands; Submaxillary Gland; Gland, Submaxillary; Glands, Submaxillary; Submaxillary Glands
Engelsk term Submandibular Gland
MESH ID D013363

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.