Undernäring (Malnutrition)

Undernäring

Obalans i kroppens näringsstatus till följd av otillräckligt intag av näringsämnen för att tillgodose ett normalt fysiologiskt behov.

Förklaring på engelska

An imbalanced nutritional status resulting from insufficient intake of nutrients to meet normal physiological requirement.

Synonym, svenska: Felnäring; Näringsbrist

Synonym, engelska: Nutritional Deficiency; Nutritional Deficiencies; Undernutrition; Malnourishment; Malnourishments

Svensk term Undernäring
Synonym på svenska Felnäring; Näringsbrist
Synonym på engelska Nutritional Deficiency; Nutritional Deficiencies; Undernutrition; Malnourishment; Malnourishments
Engelsk term Malnutrition
MESH ID D044342

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.