Undervattensmedicin (Submarine Medicine)

Undervattensmedicin

Det medicin området som berör tillstånd som påverkar människors hälsa i ubåtar eller sälabar.

Förklaring på engelska

The field of medicine concerned with conditions affecting the health of people in submarines or sealabs.

Synonym, svenska: U-båtsmedicin

Synonym, engelska: Medicine, Submarine

Svensk term Undervattensmedicin
Synonym på svenska U-båtsmedicin
Synonym på engelska Medicine, Submarine
Engelsk term Submarine Medicine
MESH ID D013366

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.