Undervisning (Teaching)

Undervisning

Kunskapsöverföring från en person till en annan genom en formell och organiserad process.

Förklaring på engelska

A formal and organized process of transmitting knowledge to a person or group.

Synonym, svenska: Pedagogik; Undervisningsmetoder

Synonym, engelska: Training Techniques; Training Technique; Technique, Training; Techniques, Training; Training Technics; Technic, Training; Technics, Training; Training Technic; Pedagogy; Pedagogies; Teaching Methods; Teaching Method; Method, Teaching; Methods, Teaching; Academic Training; Training, Academic; Training Activities; Training Activity; Activities, Training; Activity, Training; Techniques, Educational; Educational Techniques; Educational Technique; Technique, Educational; Educational Technics; Educational Technic; Technic, Educational; Technics, Educational

Svensk term Undervisning
Synonym på svenska Pedagogik; Undervisningsmetoder
Synonym på engelska Training Techniques; Training Technique; Technique, Training; Techniques, Training; Training Technics; Technic, Training; Technics, Training; Training Technic; Pedagogy; Pedagogies; Teaching Methods; Teaching Method; Method, Teaching; Methods, Teaching; Academic Training; Training, Academic; Training Activities; Training Activity; Activities, Training; Activity, Training; Techniques, Educational; Educational Techniques; Educational Technique; Technique, Educational; Educational Technics; Educational Technic; Technic, Educational; Technics, Educational
Engelsk term Teaching
MESH ID D013663

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.