Undervisningsmateriel (Teaching Materials)

Undervisningsmateriel

Instruktionsmaterial som används i undervisning.

Förklaring på engelska

Instructional materials used in teaching.

Synonym, svenska: Läromedel

Synonym, engelska: Material, Teaching; Materials, Teaching; Teaching Material

Svensk term Undervisningsmateriel
Synonym på svenska Läromedel
Synonym på engelska Material, Teaching; Materials, Teaching; Teaching Material
Engelsk term Teaching Materials
MESH ID D013664

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.