Ungdomars utveckling (Adolescent Development)

Ungdomars utveckling

De kontinuerliga sekventiella fysiologiska och psykologiska förändringarna under TONÅREN, ungefär mellan 13 och 18 års ålder.

Förklaring på engelska

The continuous sequential physiological and psychological changes during ADOLESCENCE, approximately between the age of 13 and 18.

Synonym, svenska: Ungdomsutveckling

Synonym, engelska: Development, Adolescent

Svensk term Ungdomars utveckling
Synonym på svenska Ungdomsutveckling
Synonym på engelska Development, Adolescent
Engelsk term Adolescent Development
MESH ID D041923

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.