United States National Aeronautics and Space Administration (United States National Aeronautics and Space Administration)

United States National Aeronautics and Space Administration

En oberoende federal byrå etablerad 1958. Den bedriver forskning för att lösa problem med flygning inom och utanför jordens atmosfär och utvecklar, konstruerar, tester, och driver flyg- och rymdfordon. (Från US Government Manual, 1993)

Förklaring på engelska

An independent Federal agency established in 1958. It conducts research for the solution of problems of flight within and outside the Earth’s atmosphere and develops, constructs, tests, and operates aeronautical and space vehicles. (From U.S. Government Manual, 1993)

Synonym, svenska: NASA

Synonym, engelska: NASA; National Aeronautics and Space Administration

Svensk term United States National Aeronautics and Space Administration
Synonym på svenska NASA
Synonym på engelska NASA; National Aeronautics and Space Administration
Engelsk term United States National Aeronautics and Space Administration
MESH ID D018557

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.