United States Social Security Administration (United States Social Security Administration)

United States Social Security Administration

En oberoende myndighet inom USA: s Statsförvaltning (usa) verkställande gren. Det administrerar ett nationellt socialförsäkringsprogram där anställda, arbetsgivare, och egenföretagare betalar avgifter till poolade fonder. En del av avgifterna går in i en separat sjukhusförsäkringsfond för arbetstagare vid 65 års ålder för att ge hjälp med sjukvårdskostnader. Andra Program [publikationstyp] inkluderar det kompletterande socialförsäkringsinkomstprogrammet för äldre, blind, och funktionshindrade och åldersöverlevande och handikappförsäkringsprogrammet. Det blev en oberoende byrå 31 mars 1995. Det hade tidigare varit en del av Institutionen för hälsa, Utbildning, och välfärd, senare avdelningen för hälsa och mänskliga tjänster. (Från United States Statsförvaltning (usa) Manual, 1994-95)

Förklaring på engelska

An independent agency within the Executive Branch of the United States Government. It administers a national social insurance program whereby employees, employers, and the self-employed pay contributions into pooled trust funds. Part of the contributions go into a separate hospital insurance trust fund for workers at age 65 to provide help with medical expenses. Other programs include the supplemental social security income program for the aged, blind, and disabled and the Old Age Survivors and Disability Insurance Program. It became an independent agency March 31, 1995. It had previously been part of the Department of Health, Education, and Welfare, later the Department of Health and Human Services. (From United States Government Manual, 1994-95)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Social Security Administration, United States; Social Security Administration (U.S.); Social Security Administration

Svensk term United States Social Security Administration
Synonym på svenska
Synonym på engelska Social Security Administration, United States; Social Security Administration (U.S.); Social Security Administration
Engelsk term United States Social Security Administration
MESH ID D019131

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.