Uppgiftsprestation och analys (Task Performance and Analysis)

Uppgiftsprestation och analys

Den detaljerade undersökningen av observerbar aktivitet eller beteende i samband med utförandet eller slutförandet av en nödvändig funktion eller arbetsenhet.

Förklaring på engelska

The detailed examination of observable activity or behavior associated with the execution or completion of a required function or unit of work.

Synonym, svenska: Uppgiftsprestation; Incidentmetoden; Analys av arbetssituationer och arbetsmoment

Synonym, engelska: Task Performance, Analysis; Performance, Analysis Task; Performances, Analysis Task; Task Performances, Analysis; Task Performance; Performance, Task; Performances, Task; Task Performances; Critical Incident Technique; Critical Incident Techniques; Incident Technique, Critical; Incident Techniques, Critical; Technique, Critical Incident; Techniques, Critical Incident; Critical Incident Technic; Critical Incident Technics; Incident Technic, Critical; Incident Technics, Critical; Technic, Critical Incident; Technics, Critical Incident

Svensk term Uppgiftsprestation och analys
Synonym på svenska Uppgiftsprestation; Incidentmetoden; Analys av arbetssituationer och arbetsmoment
Synonym på engelska Task Performance, Analysis; Performance, Analysis Task; Performances, Analysis Task; Task Performances, Analysis; Task Performance; Performance, Task; Performances, Task; Task Performances; Critical Incident Technique; Critical Incident Techniques; Incident Technique, Critical; Incident Techniques, Critical; Technique, Critical Incident; Techniques, Critical Incident; Critical Incident Technic; Critical Incident Technics; Incident Technic, Critical; Incident Technics, Critical; Technic, Critical Incident; Technics, Critical Incident
Engelsk term Task Performance and Analysis
MESH ID D013647

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.