Upphängning i bakbenen (Hindlimb Suspension)

Upphängning i bakbenen

Teknik för begränsning av ett djurs rörelseförmåga genom att hänga upp det i bakben eller svans. Förfarandet används för att simulera vissa effekter av reducerad tyngdkraft och studera fysiologi vid viktlöshet.

Förklaring på engelska

Technique for limiting use, activity, or movement by immobilizing or restraining animal by suspending from hindlimbs or tails. This immobilization is used to simulate some effects of reduced gravity and study weightlessness physiology.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Suspension, Hindlimb; Hindlimb Elevation; Elevation, Hindlimb; Hindlimb Unloading; Unloading, Hindlimb; Unloadings, Hindlimb; Hindlimb Immobilization; Immobilization, Hindlimb; Tail Suspension; Suspension, Tail; Skeletal Unloading; Skeletal Unloadings; Unloading, Skeletal; Unloadings, Skeletal

Svensk term Upphängning i bakbenen
Synonym på svenska
Synonym på engelska Suspension, Hindlimb; Hindlimb Elevation; Elevation, Hindlimb; Hindlimb Unloading; Unloading, Hindlimb; Unloadings, Hindlimb; Hindlimb Immobilization; Immobilization, Hindlimb; Tail Suspension; Suspension, Tail; Skeletal Unloading; Skeletal Unloadings; Unloading, Skeletal; Unloadings, Skeletal
Engelsk term Hindlimb Suspension
MESH ID D019417

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.