Upphostning (Sputum)

Upphostning

Material hostas upp från lungorna och expectorated via mun. Den innehåller SLEM, cellulär skräp och mikroorganismer. Det kan också innehålla blod eller pus.

Förklaring på engelska

Material coughed up from the lungs and expectorated via the mouth. It contains MUCUS, cellular debris, and microorganisms. It may also contain blood or pus.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sputums; Sputum, Induced; Induced Sputum; Induced Sputums; Sputums, Induced

Svensk term Upphostning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sputums; Sputum, Induced; Induced Sputum; Induced Sputums; Sputums, Induced
Engelsk term Sputum
MESH ID D013183

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.