Upplopp (Riots)

Upplopp

En blankett [publikationstyp] av våldsamt publikbeteende som uttrycker emotionell frigöring av förbittringar och fördomar, vanligtvis relevant för klagomål mot det sociala systemet.

Förklaring på engelska

A form of violent crowd behavior which expresses the emotional release of resentments and prejudices, usually relevant to grievances toward the social system.

Synonym, svenska: Kravaller

Synonym, engelska: Riot

Svensk term Upplopp
Synonym på svenska Kravaller
Synonym på engelska Riot
Engelsk term Riots
MESH ID D012305

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.