Uranus (Uranus)

Uranus

Den sjunde planeten i ordning från solen. Det är en av de fem yttre planeter i solsystem. Den har fem kända naturliga satelliter.

Förklaring på engelska

The seventh planet in order from the sun. It is one of the five outer planets of the solar system. It has five known natural satellites.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Uranus
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Uranus
MESH ID D018540

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.