Urogenitalkirurgiska ingrepp (Urogenital Surgical Procedures)

Urogenitalkirurgiska ingrepp

Kirurgi utförs på urinvägar eller dess organ och på de manlig eller kvinnliga könsorgan.

Förklaring på engelska

Surgery performed on the urinary tract or its organs and on the male or female genitalia.

Synonym, svenska: Urogenital kirurgi; Urogenitala kirurgiska tekniker; Urogenitalkirurgiska tekniker

Synonym, engelska: Procedures, Urogenital Surgical; Surgical Procedures, Urogenital; Urogenital Surgical Procedure; Procedure, Urogenital Surgical; Surgical Procedure, Urogenital

Svensk term Urogenitalkirurgiska ingrepp
Synonym på svenska Urogenital kirurgi; Urogenitala kirurgiska tekniker; Urogenitalkirurgiska tekniker
Synonym på engelska Procedures, Urogenital Surgical; Surgical Procedures, Urogenital; Urogenital Surgical Procedure; Procedure, Urogenital Surgical; Surgical Procedure, Urogenital
Engelsk term Urogenital Surgical Procedures
MESH ID D013519

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.