Urotel (Urothelium)

Urotel

Epitelfodret i URINVÄGARNA.

Förklaring på engelska

The epithelial lining of the URINARY TRACT.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Urinary Tract Epithelium; Epithelium, Urinary Tract

Svensk term Urotel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Urinary Tract Epithelium; Epithelium, Urinary Tract
Engelsk term Urothelium
MESH ID D019459

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.