Utbildningsteknik (Educational Technology)

Utbildningsteknik

Systematisk kartläggning, utveckling, organisering och utnyttjande av utbildningsresurser och administrering av dessa processer. Begreppet används ofta i en mer inskränkt betydelse, avseende apparatorienterad pedagogik eller tekniska hjälpmedel i undervisningen.

Förklaring på engelska

Systematic identification, development, organization, or utilization of educational resources and the management of these processes. It is occasionally used also in a more limited sense to describe the use of equipment-oriented techniques or audiovisual aids in educational settings. (Thesaurus of ERIC Descriptors, December 1993, p132)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Technology, Educational; Educational Technologies; Technologies, Educational; Instructional Technology; Technology, Instructional; Instructional Technologies; Technologies, Instructional

Svensk term Utbildningsteknik
Synonym på svenska
Synonym på engelska Technology, Educational; Educational Technologies; Technologies, Educational; Instructional Technology; Technology, Instructional; Instructional Technologies; Technologies, Instructional
Engelsk term Educational Technology
MESH ID D018961

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.