Utseende hos de sjuka (Facies)

Utseende hos de sjuka

Ansiktsdrag som ofta är typiska för en sjukdom eller ett sjukligt tillstånd, som t ex alvdragen vid Williams syndrom eller de mongoloida dragen vid Downs syndrom.

Förklaring på engelska

The appearance of the face that is often characteristic of a disease or pathological condition, as the elfin facies of WILLIAMS SYNDROME or the mongoloid facies of DOWN SYNDROME. (Random House Unabridged Dictionary, 2d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Utseende hos de sjuka
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Facies
MESH ID D019066

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.