Uttryckt känsla (Expressed Emotion)

Uttryckt känsla

Frekvens och beskaffenhet av negativa känsloyttringar, t ex ilska eller fientlighet, som förekommer hos familjemedlemmar eller andra av betydelse, och som ofta leder till en hög återfallsfrekvens, särskilt hos schizofrena patienter.

Förklaring på engelska

A measurement of collective behavior and attitudes that exist towards a specific person—a measurement of the social environment or social relationships of an individual.

Synonym, svenska: EE

Synonym, engelska: Emotion, Expressed; Emotions, Expressed; Expressed Emotions

Svensk term Uttryckt känsla
Synonym på svenska EE
Synonym på engelska Emotion, Expressed; Emotions, Expressed; Expressed Emotions
Engelsk term Expressed Emotion
MESH ID D019260

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.