Utvärdering av medicinska metoder (Biomedical technology assessment)

Utvärdering av medicinska metoder

Utvärdering av biomedicinsk teknologi i relation till kostnad, effektivitet, utnyttjande etc. och dess framtida påverkan på sociala, etiska och rättsliga system.

Förklaring på engelska

Evaluation of biomedical technology in relation to cost, efficacy, utilization, etc., and its future impact on social, ethical, and legal systems.

Synonym, svenska: HTA; Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvård

Synonym, engelska: Biomedical Technology Assessment; Technology Assessment, Health; Assessment, Health Technology; Assessments, Health Technology; Health Technology Assessment; Health Technology Assessments; Technology Assessments, Health; Assessment, Biomedical Technology; Assessments, Biomedical Technology; Biomedical Technology Assessments; Technology Assessments, Biomedical; Technology Assessment; Assessment, Technology; Assessments, Technology; Technology Assessments

Svensk term Utvärdering av medicinska metoder
Synonym på svenska HTA; Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvård
Synonym på engelska Biomedical Technology Assessment; Technology Assessment, Health; Assessment, Health Technology; Assessments, Health Technology; Health Technology Assessment; Health Technology Assessments; Technology Assessments, Health; Assessment, Biomedical Technology; Assessments, Biomedical Technology; Biomedical Technology Assessments; Technology Assessments, Biomedical; Technology Assessment; Assessment, Technology; Assessments, Technology; Technology Assessments
Engelsk term Biomedical technology assessment
MESH ID D013673

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.