Vaginalsköljning (Vaginal Douching)

Vaginalsköljning

Tvättning av VAGINA-kaviteten eller ytan med en lösning. Agenter eller läkemedel kan tillsättas till bevattningslösningen.

Förklaring på engelska

The washing of the VAGINA cavity or surface with a solution. Agents or drugs can be added to the irrigation solution.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Douching, Vaginal; Vaginal Lavage; Lavage, Vaginal; Vaginal Irrigation; Irrigation, Vaginal

Svensk term Vaginalsköljning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Douching, Vaginal; Vaginal Lavage; Lavage, Vaginal; Vaginal Irrigation; Irrigation, Vaginal
Engelsk term Vaginal Douching
MESH ID D044364

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.