Vänster hjärt-bypass (Left heart bypass)

Vänster hjärt-bypass

Avledning av blodflödet från lungvenerna direkt till kroppspulsådern, varvid vänster förmak och vänster kammare kringgås. Detta är en tillfällig åtgärd som normalt vidtas för att underlätta andra kirurgiska ingrepp.

Förklaring på engelska

Diversion of the flow of blood from the pulmonary veins directly to the aorta, avoiding the left atrium and the left ventricle (Dorland, 27th ed). This is a temporary procedure usually performed to assist other surgical procedures.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bypass, Left Heart; Bypasses, Left Heart; Heart Bypasses, Left; Left Heart Bypasses; Left Heart Bypass

Svensk term Vänster hjärt-bypass
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bypass, Left Heart; Bypasses, Left Heart; Heart Bypasses, Left; Left Heart Bypasses; Left Heart Bypass
Engelsk term Left heart bypass
MESH ID D018611

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.