Vänsterkammardysfunktion (Left ventricular dysfunction)

Vänsterkammardysfunktion

Ett tillstånd där hjärtets VÄNSTRA VENTRIKEL var funktionellt nedsatt. Detta tillstånd leder vanligtvis till hjärtsvikt; MYOKARDINFARKT; och andra kardiovaskulära komplikationer. Diagnos görs genom att mäta den minskade ejektionsfraktionen och en deprimerad motilitet i vänster ventrikulär vägg.

Förklaring på engelska

A condition in which the LEFT VENTRICLE of the heart was functionally impaired. This condition usually leads to HEART FAILURE; MYOCARDIAL INFARCTION; and other cardiovascular complications. Diagnosis is made by measuring the diminished ejection fraction and a depressed level of motility of the left ventricular wall.

Synonym, svenska: Ventrikeldysfunktion, vänster

Synonym, engelska: Left Ventricular Dysfunction; Dysfunction, Left Ventricular; Dysfunctions, Left Ventricular; Left Ventricular Dysfunctions; Ventricular Dysfunctions, Left

Svensk term Vänsterkammardysfunktion
Synonym på svenska Ventrikeldysfunktion, vänster
Synonym på engelska Left Ventricular Dysfunction; Dysfunction, Left Ventricular; Dysfunctions, Left Ventricular; Left Ventricular Dysfunctions; Ventricular Dysfunctions, Left
Engelsk term Left ventricular dysfunction
MESH ID D018487

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.