Varbildning (Suppuration)

Varbildning

En patologisk process som består i bildandet av pus.

Förklaring på engelska

A pathologic process consisting in the formation of pus.

Synonym, svenska: Suppuration; Var

Synonym, engelska: Pus

Svensk term Varbildning
Synonym på svenska Suppuration; Var
Synonym på engelska Pus
Engelsk term Suppuration
MESH ID D013492

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.