Vård efter mottagningstid (After-Hours Care)

Vård efter mottagningstid

Vård efter ordinarie mottagnigstid.Täckning är vanligtvist 24 timmar per dygn och 365 dagar per år och avser akutvård, triage, barnsjukvård eller vård på hospis.

Förklaring på engelska

Medical care provided after the regular daily practice schedule of the physicians. Usually it is designed to deliver 24-hour-a-day and 365 day-a-year patient care coverage for emergencies, triage, pediatric care, and hospice care.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Out-of-Hours Medical Care; Medical Care, Out-of-Hours; Out of Hours Medical Care; After Hours Care; Practitioner Cooperative; Cooperatives, Practitioner; Practitioner Cooperatives

Svensk term Vård efter mottagningstid
Synonym på svenska
Synonym på engelska Out-of-Hours Medical Care; Medical Care, Out-of-Hours; Out of Hours Medical Care; After Hours Care; Practitioner Cooperative; Cooperatives, Practitioner; Practitioner Cooperatives
Engelsk term After-Hours Care
MESH ID D039602

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.