Vårdskolor (Health occupations schools)

Vårdskolor

Skolor som erbjuder utbildning inom hälsoområdet.

Förklaring på engelska

Schools which offer training in the area of health.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Health Occupations Schools; Health Occupations School; Occupations School, Health; Occupations Schools, Health; School, Health Occupations

Svensk term Vårdskolor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Health Occupations Schools; Health Occupations School; Occupations School, Health; Occupations Schools, Health; School, Health Occupations
Engelsk term Health occupations schools
MESH ID D012576

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.