Vargar (Wolves)

Vargar

Någon av flera stora köttätande däggdjur av familj CANIDAE som vanligtvis jagar i förpackningar.

Förklaring på engelska

Any of several large carnivorous mammals of the family CANIDAE that usually hunt in packs.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Wolf; Canis simensis; Ethiopian Wolf; Wolf, Ethiopian; Canis lupus; Gray Wolf; Wolf, Gray; Canis rufus; Red Wolf; Wolf, Red

Svensk term Vargar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Wolf; Canis simensis; Ethiopian Wolf; Wolf, Ethiopian; Canis lupus; Gray Wolf; Wolf, Gray; Canis rufus; Red Wolf; Wolf, Red
Engelsk term Wolves
MESH ID D019596

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.