Variolavirus (Variola virus)

Variolavirus

Smittkoppsvirus. En art av Orthopoxvirus som ger infektion med hög dödlighet hos människor. Efter en världsomfattande WHO-kampanj förklarades smittkoppor utrotade 1977.

Förklaring på engelska

A species of ORTHOPOXVIRUS causing infections in humans. No infections have been reported since 1977 and the virus is now believed to be virtually extinct.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Variola viruses; Smallpox Virus; Smallpox Viruses; Poxvirus variolae

Svensk term Variolavirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Variola viruses; Smallpox Virus; Smallpox Viruses; Poxvirus variolae
Engelsk term Variola virus
MESH ID D012901

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.