Värmechockresponse (Heat-Shock Response)

Värmechockresponse

En blandning av reaktioner som inträffar när en organism utsätts för extrem värme och annan miljöbetingad stress. Till reaktionerna hör syntes av vissa proteiner, undertryckande av andra proteiner och uttryckande av nya.

Förklaring på engelska

A sequence of responses that occur when an organism is exposed to excessive heat. In humans, an increase in skin temperature triggers muscle relaxation, sweating, and vasodilation.

Synonym, svenska: Värmechock; Värmestressrespons

Synonym, engelska: Heat Shock Response; Heat-Shock Responses; Heat-Stress Response; Heat Stress Response; Heat-Stress Responses; Heat-Stress Reaction; Heat Stress Reaction; Heat-Stress Reactions; Heat-Shock Reaction; Heat Shock Reaction; Heat-Shock Reactions; Heat Shock Stress; Heat Shock Stresses; Stress, Heat Shock; Heat Shock; Heat Shocks; Shock, Heat; Heat Stress; Heat Stresses; Stress, Heat

Svensk term Värmechockresponse
Synonym på svenska Värmechock; Värmestressrespons
Synonym på engelska Heat Shock Response; Heat-Shock Responses; Heat-Stress Response; Heat Stress Response; Heat-Stress Responses; Heat-Stress Reaction; Heat Stress Reaction; Heat-Stress Reactions; Heat-Shock Reaction; Heat Shock Reaction; Heat-Shock Reactions; Heat Shock Stress; Heat Shock Stresses; Stress, Heat Shock; Heat Shock; Heat Shocks; Shock, Heat; Heat Stress; Heat Stresses; Stress, Heat
Engelsk term Heat-Shock Response
MESH ID D018869

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.