Värmesjukdomar (Heat Stress Disorders)

Värmesjukdomar

En samling tillstånd framkallade av för kraftig exponering för eller överansträngning under extrem värme. Hit hör värmekramper, som är icke-akuta och kan behandlas med saltkompensation, värmeutmattning, som är allvarligare och måste behandlas med vätske- och saltkompensation, och värmeslag, som oftast drabbar de äldsta och yngsta, särskilt de äldre, och åtföljs av kramper, förvirring eller koma, och som behandlas med nedkylning och vätske- och saltersättning.

Förklaring på engelska

A group of conditions that develop due to overexposure or overexertion in excessive environmental heat.

Synonym, svenska: Värmekramp; Värmestress

Synonym, engelska: Heat Stress Disorder; Stress Disorder, Heat; Stress Disorders, Heat; Heat Illness; Heat Illnesses; Illness, Heat; Heat Stress Syndromes; Heat Stress Syndrome; Stress Syndrome, Heat; Heat Syncope; Heat Syncopes; Syncope, Heat; Exertional Heat Illness; Exertional Heat Illnesses; Heat Illness, Exertional; Exertional Heat Stress; Exertional Heat Stresses; Heat Stress, Exertional; Heat Fatigue; Fatigue, Heat; Heat Fatigues; Heat Cramps; Heat Cramp

Svensk term Värmesjukdomar
Synonym på svenska Värmekramp; Värmestress
Synonym på engelska Heat Stress Disorder; Stress Disorder, Heat; Stress Disorders, Heat; Heat Illness; Heat Illnesses; Illness, Heat; Heat Stress Syndromes; Heat Stress Syndrome; Stress Syndrome, Heat; Heat Syncope; Heat Syncopes; Syncope, Heat; Exertional Heat Illness; Exertional Heat Illnesses; Heat Illness, Exertional; Exertional Heat Stress; Exertional Heat Stresses; Heat Stress, Exertional; Heat Fatigue; Fatigue, Heat; Heat Fatigues; Heat Cramps; Heat Cramp
Engelsk term Heat Stress Disorders
MESH ID D018882

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.