Värmeslag (Heat Stroke)

Värmeslag

Överexponering för värme eller överansträngning, oftast förekommande hos äldre eller små barn, särskilt äldre, vilket kan leda till krampanfall, förvirring eller koma. Tillståndet behandlas med nedkylning, vätske- och saltkompensation.

Förklaring på engelska

A condition caused by the failure of body to dissipate heat in an excessively hot environment or during PHYSICAL EXERTION in a hot environment. Contrast to HEAT EXHAUSTION, the body temperature in heat stroke patient is dangerously high with red, hot skin accompanied by DELUSIONS; CONVULSIONS; or COMA. It can be a life-threatening emergency and is most common in infants and the elderly.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Heat Strokes; Stroke, Heat; Heatstroke; Heatstrokes

Svensk term Värmeslag
Synonym på svenska
Synonym på engelska Heat Strokes; Stroke, Heat; Heatstroke; Heatstrokes
Engelsk term Heat Stroke
MESH ID D018883

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.