Vaskulär endotelcellstillvästfaktor receptor-2 (Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-2)

Vaskulär endotelcellstillvästfaktor receptor-2

En 200-230-kDa tyrosinkinasreceptor för vaskulära endotelcellstillväxtfaktorer som främst finns i endotel- och hematopoietiska celler och deras prekursorer. VEGFR-2 är viktigt för vaskulär och hematopoetisk utveckling och förmedlar nästan alla endotelcellssvar på VEGF.

Förklaring på engelska

A 200-230-kDa tyrosine kinase receptor for vascular endothelial growth factors found primarily in endothelial and hematopoietic cells and their precursors. VEGFR-2 is important for vascular and hematopoietic development, and mediates almost all endothelial cell responses to VEGF.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2; Kinase Insert Domain Receptor; KDR Tyrosine Kinase; Tyrosine Kinase, KDR; VEGF Receptor KDR; KDR, VEGF Receptor; Fetal Liver Kinase-1; Fetal Liver Kinase 1; Flk-1 Receptor Tyrosine Kinase; Flk 1 Receptor Tyrosine Kinase; VEGF Receptor Flk-1; Flk-1, VEGF Receptor; VEGF Receptor Flk 1; Flk-1 Protein; Flk 1 Protein; VEGFR-2

Svensk term Vaskulär endotelcellstillvästfaktor receptor-2
Synonym på svenska
Synonym på engelska Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2; Kinase Insert Domain Receptor; KDR Tyrosine Kinase; Tyrosine Kinase, KDR; VEGF Receptor KDR; KDR, VEGF Receptor; Fetal Liver Kinase-1; Fetal Liver Kinase 1; Flk-1 Receptor Tyrosine Kinase; Flk 1 Receptor Tyrosine Kinase; VEGF Receptor Flk-1; Flk-1, VEGF Receptor; VEGF Receptor Flk 1; Flk-1 Protein; Flk 1 Protein; VEGFR-2
Engelsk term Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-2
MESH ID D040301

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.