Vaskulär endotelcellstillväxt faktor B (Vascular Endothelial Growth Factor B)

Vaskulär endotelcellstillväxt faktor B

En vaskulär endotel tillväxtfaktor uttryckt i en mängd olika vävnader. Det binder med hög specificitet till VASKULÄR ENDOTELIAL TILLVÄXTFAKTOR RECEPTOR-1 och NEUROPILIN-1.

Förklaring på engelska

A vascular endothelial growth factor expressed in a variety of tissues. It binds with high specificity to VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR RECEPTOR-1 and NEUROPILIN-1.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: VEGF-B; VEGF-Related Protein, VEGF-B; VEGF Related Protein, VEGF B; VEGF-B VEGF-Related Protein; Vascular Endothelial Growth Factor-B; VEGF-Related Factor, VEGF-B; VEGF Related Factor, VEGF B; VEGF-B VEGF-Related Factor

Svensk term Vaskulär endotelcellstillväxt faktor B
Synonym på svenska
Synonym på engelska VEGF-B; VEGF-Related Protein, VEGF-B; VEGF Related Protein, VEGF B; VEGF-B VEGF-Related Protein; Vascular Endothelial Growth Factor-B; VEGF-Related Factor, VEGF-B; VEGF Related Factor, VEGF B; VEGF-B VEGF-Related Factor
Engelsk term Vascular Endothelial Growth Factor B
MESH ID D042561

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.