Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor A (Vascular Endothelial Growth Factor A)

Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor A

Den ursprungliga medlemmen av familj av endotelcellstillväxtfaktorer som kallas VASKULÄRA ENDOTELIALA TILLVÄXTFAKTORER. Vaskulär endoteltillväxtfaktor-A isolerades ursprungligen från tumörceller och kallades ”tumörangiogenesfaktor” och ”vaskulär permeabilitetsfaktor”. Även om det uttrycks på höga nivåer i vissa tumörhärledda celler produceras det av en mängd olika celltyper. Förutom att stimulera vaskulär tillväxt och vaskulär genomtränglighet kan det spela en roll för att stimulera VASODILATION via kväveoxidberoende vägar. Alternativ splitsning av mRNA för vaskulär endoteltillväxtfaktor A resulterar i att flera isoformer av proteinet produceras.

Förklaring på engelska

The original member of the family of endothelial cell growth factors referred to as VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTORS. Vascular endothelial growth factor-A was originally isolated from tumor cells and referred to as “tumor angiogenesis factor” and “vascular permeability factor”. Although expressed at high levels in certain tumor-derived cells it is produced by a wide variety of cell types. In addition to stimulating vascular growth and vascular permeability it may play a role in stimulating VASODILATION via NITRIC OXIDE-dependent pathways. Alternative splicing of the mRNA for vascular endothelial growth factor A results in several isoforms of the protein being produced.

Synonym, svenska: VEGF; VEGF-A

Synonym, engelska: Vascular Endothelial Growth Factor-A; VEGF-A; Vasculotropin; VEGF; Vascular Endothelial Growth Factor; Vascular Permeability Factor; Permeability Factor, Vascular; Glioma-Derived Vascular Endothelial Cell Growth Factor; Glioma Derived Vascular Endothelial Cell Growth Factor; GD-VEGF

Svensk term Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor A
Synonym på svenska VEGF; VEGF-A
Synonym på engelska Vascular Endothelial Growth Factor-A; VEGF-A; Vasculotropin; VEGF; Vascular Endothelial Growth Factor; Vascular Permeability Factor; Permeability Factor, Vascular; Glioma-Derived Vascular Endothelial Cell Growth Factor; Glioma Derived Vascular Endothelial Cell Growth Factor; GD-VEGF
Engelsk term Vascular Endothelial Growth Factor A
MESH ID D042461

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.