Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor D (Vascular Endothelial Growth Factor D)

Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor D

En vaskulär endoteltillväxtfaktor som specifikt binder till VASKULÄR ENDOTELIAL TILLVÄXTFAKTOR RECEPTOR-2 och VASKULÄR ENDOTELIAL TILLVÄXTFAKTOR RECEPTOR-3. Förutom att vara en angiogen faktor kan den verka på LYMFATISKA KÄRL för att stimulera LYMPHANGIOGENES. Det liknar strukturen VASKULÄR ENDOTELIAL TILLVÄXTFAKTOR C genom att de båda innehåller N- och C-terminala förlängningar som inte hittades hos andra VEGF-familjemedlemmar.

Förklaring på engelska

A vascular endothelial growth factor that specifically binds to VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR RECEPTOR-2 and VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR RECEPTOR-3. In addition to being an angiogenic factor it can act on LYMPHATIC VESSELS to stimulate LYMPHANGIOGENESIS. It is similar in structure to VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR C in that they both contain N- and C-terminal extensions that were not found in other VEGF family members.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: VEGF-D; Vascular Endothelial Growth Factor-D; c-fos-Induced Growth Factor; c fos Induced Growth Factor; FIGF Protein

Svensk term Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor D
Synonym på svenska
Synonym på engelska VEGF-D; Vascular Endothelial Growth Factor-D; c-fos-Induced Growth Factor; c fos Induced Growth Factor; FIGF Protein
Engelsk term Vascular Endothelial Growth Factor D
MESH ID D042643

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.