Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor receptor-1 (Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-1)

Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor receptor-1

En 180-kDa VEGF-receptor som främst finns i endotelceller som är avgörande för vaskulogenes och vaskulärt underhåll. Det är också känt som Flt-1 (fms-liknande tyrosinkinasreceptor-1). En löslig, alternativt skarvad isoform av receptorn kan tjäna som ett bindande protein som reglerar tillgängligheten av olika ligander för VEGF-receptorbindning och signaltransduktion.

Förklaring på engelska

A 180-kDa VEGF receptor found primarily in endothelial cells that is essential for vasculogenesis and vascular maintenance. It is also known as Flt-1 (fms-like tyrosine kinase receptor-1). A soluble, alternatively spliced isoform of the receptor may serve as a binding protein that regulates the availability of various ligands for VEGF receptor binding and signal transduction.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 1; FLT1 Receptor Tyrosine Kinase; VEGF Receptor flt-1 Protein; VEGF Receptor flt 1 Protein; VEGFR-1; fms-Like Tyrosine Kinase; Tyrosine Kinase, fms-Like; Proto-Oncogene Protein flt; Proto Oncogene Protein flt; FLT1 RTK; VEGF Receptor, FLT; FLT VEGF Receptor; Receptor, FLT VEGF

Svensk term Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor receptor-1
Synonym på svenska
Synonym på engelska Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 1; FLT1 Receptor Tyrosine Kinase; VEGF Receptor flt-1 Protein; VEGF Receptor flt 1 Protein; VEGFR-1; fms-Like Tyrosine Kinase; Tyrosine Kinase, fms-Like; Proto-Oncogene Protein flt; Proto Oncogene Protein flt; FLT1 RTK; VEGF Receptor, FLT; FLT VEGF Receptor; Receptor, FLT VEGF
Engelsk term Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-1
MESH ID D040281

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.