Vaskulära endotelcellstillväxtfaktorer (Vascular Endothelial Growth Factors)

Vaskulära endotelcellstillväxtfaktorer

En familj av angiogena proteiner som är nära besläktade med VASKULÄR ENDOTELIAL TILLVÄXTFAKTOR A. De spelar en viktig roll för tillväxt och differentiering av vaskulära såväl som lymfatiska endotelceller.

Förklaring på engelska

A family of angiogenic proteins that are closely-related to VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR A. They play an important role in the growth and differentiation of vascular as well as lymphatic endothelial cells.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: VEGFs

Svensk term Vaskulära endotelcellstillväxtfaktorer
Synonym på svenska
Synonym på engelska VEGFs
Engelsk term Vascular Endothelial Growth Factors
MESH ID D042442

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.