Vaskulärt betingad impotens (Vasculogenic Impotence)

Vaskulärt betingad impotens

Utebliven erektion till följd av minskat blodflöde till penis. Inblandade artärer kan vara aortaslutet, den hypogastriska, pudendus-, penis- och den kavernösa artären. Ektopisk dränering av svällkropparna via stora, ytliga dorsala vener eller onormalt stora kavernösa eller crurala vener kan ge upphov till venrelaterad impotens. Begreppet “venläckage” ses ofta i litteraturen, och avser det förhållande då otillräcklig blodmängd når svällkropparna.

Förklaring på engelska

Inability to achieve and maintain an erection (ERECTILE DYSFUNCTION) due to defects in the arterial blood flow to the PENIS, defect in venous occlusive function allowing blood drainage (leakage) from the erectile tissue (corpus cavernosum penis), or both.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Vasculogenic Impotence; Impotence, Venogenic; Venogenic Impotence; Venous Leakage, Penile; Leakage, Penile Venous; Penile Venous Leakage; Impotence, Arteriogenic; Arteriogenic Impotence

Svensk term Vaskulärt betingad impotens
Synonym på svenska
Synonym på engelska Vasculogenic Impotence; Impotence, Venogenic; Venogenic Impotence; Venous Leakage, Penile; Leakage, Penile Venous; Penile Venous Leakage; Impotence, Arteriogenic; Arteriogenic Impotence
Engelsk term Vasculogenic Impotence
MESH ID D018783

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.