Vasomotorisk rinit (Vasomotor Rhinitis)

Vasomotorisk rinit

En blankett [publikationstyp] av icke-allergisk rinit som kännetecknas av nasal trafikstockning och bakre faryngeal dränage.

Förklaring på engelska

A form of non-allergic rhinitis that is characterized by nasal congestion and posterior pharyngeal drainage.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Vasomotor Rhinitis; Rhinitides, Vasomotor; Vasomotor Rhinitides

Svensk term Vasomotorisk rinit
Synonym på svenska
Synonym på engelska Vasomotor Rhinitis; Rhinitides, Vasomotor; Vasomotor Rhinitides
Engelsk term Vasomotor Rhinitis
MESH ID D012223

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.