Vasovagal synkope (Vasovagal Syncope)

Vasovagal synkope

Övergående medvetandeförlust orsakad av blodtryckssänkning som hänger samman med ökad vagal spänning och perifer kärlutvidgning.

Förklaring på engelska

Loss of consciousness due to a reduction in blood pressure that is associated with an increase in vagal tone and peripheral vasodilation.

Synonym, svenska: Neurokardiogen synkope; Vanlig svimning; Vasovagal svimning; Elakartad neurokardiogen synkope; Neurogen synkope; Neurogen swimning

Synonym, engelska: Syncopes, Vasovagal; Vasovagal Syncope; Vasovagal Syncopes; Syncope, Vasovagal, Neurally-Mediated; Syncope, Vasodepressor; Syncopes, Vasodepressor; Vasodepressor Syncope; Vasodepressor Syncopes; Neurally Mediated Faint; Faint, Neurally Mediated; Faints, Neurally Mediated; Neurally Mediated Faints; Syncope, Neurocardiogenic; Neurocardiogenic Syncope; Neurocardiogenic Syncopes; Syncopes, Neurocardiogenic; Syncope, Neurogenic; Neurogenic Syncope; Neurogenic Syncopes; Syncopes, Neurogenic; Syncope, Malignant Neurocardiogenic; Malignant Neurocardiogenic Syncope; Malignant Neurocardiogenic Syncopes; Neurocardiogenic Syncope, Malignant; Neurocardiogenic Syncopes, Malignant; Syncopes, Malignant Neurocardiogenic; Syncope, Cerebral; Cerebral Syncope; Cerebral Syncopes; Syncopes, Cerebral; Syncope, Supine; Supine Syncope; Supine Syncopes; Syncopes, Supine

Svensk term Vasovagal synkope
Synonym på svenska Neurokardiogen synkope; Vanlig svimning; Vasovagal svimning; Elakartad neurokardiogen synkope; Neurogen synkope; Neurogen swimning
Synonym på engelska Syncopes, Vasovagal; Vasovagal Syncope; Vasovagal Syncopes; Syncope, Vasovagal, Neurally-Mediated; Syncope, Vasodepressor; Syncopes, Vasodepressor; Vasodepressor Syncope; Vasodepressor Syncopes; Neurally Mediated Faint; Faint, Neurally Mediated; Faints, Neurally Mediated; Neurally Mediated Faints; Syncope, Neurocardiogenic; Neurocardiogenic Syncope; Neurocardiogenic Syncopes; Syncopes, Neurocardiogenic; Syncope, Neurogenic; Neurogenic Syncope; Neurogenic Syncopes; Syncopes, Neurogenic; Syncope, Malignant Neurocardiogenic; Malignant Neurocardiogenic Syncope; Malignant Neurocardiogenic Syncopes; Neurocardiogenic Syncope, Malignant; Neurocardiogenic Syncopes, Malignant; Syncopes, Malignant Neurocardiogenic; Syncope, Cerebral; Cerebral Syncope; Cerebral Syncopes; Syncopes, Cerebral; Syncope, Supine; Supine Syncope; Supine Syncopes; Syncopes, Supine
Engelsk term Vasovagal Syncope
MESH ID D019462

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.