Västvärlden (Western World)

Västvärlden

En historisk och kulturell enhet spridd över det stora geografiska området i Europa, i motsats till öst, Asien, och Afrika. Termen användes av forskare under den sena medeltiden. Därefter, med inverkan av kolonialism och överföring av kulturer, Västvärlden utvidgades ibland till att omfatta Amerika. (Dr. James H. Cassedy, NLM: s Medicin Historia)

Förklaring på engelska

A historical and cultural entity dispersed across the wide geographical area of Europe, as opposed to the East, Asia, and Africa. The term was used by scholars through the late medieval period. Thereafter, with the impact of colonialism and the transmission of cultures, Western World was sometimes expanded to include the Americas. (Dr. James H. Cassedy, NLM History of Medicine Division)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Västvärlden
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Western World
MESH ID D019366

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.