Vattkoppsvaccin (Chickenpox Vaccine)

Vattkoppsvaccin

Ett levande, försvagat varicellavirusvaccin för skydd mot vattkoppor. Det rekommenderas för barn mellan ett och tretton år.

Förklaring på engelska

A live, attenuated varicella virus vaccine used for immunization against chickenpox. It is recommended for children between the ages of 12 months and 13 years.

Synonym, svenska: Varicellavaccin; Varivax

Synonym, engelska: Vaccine, Chickenpox; Varicella Vaccine; Vaccine, Varicella; Oka Varicella Vaccine; Vaccine, Oka Varicella; Varicella Vaccine, Oka; Varivax

Svensk term Vattkoppsvaccin
Synonym på svenska Varicellavaccin; Varivax
Synonym på engelska Vaccine, Chickenpox; Varicella Vaccine; Vaccine, Varicella; Oka Varicella Vaccine; Vaccine, Oka Varicella; Varicella Vaccine, Oka; Varivax
Engelsk term Chickenpox Vaccine
MESH ID D019433

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.