Vävnadsnybildning (Regeneration)

Vävnadsnybildning

Den fysiologiska förnyelse, reparation, eller utbyte av vävnad.

Förklaring på engelska

The physiological renewal, repair, or replacement of tissue.

Synonym, svenska: Regeneration

Synonym, engelska: Regenerations; Endogenous Regeneration; Regeneration, Endogenous

Svensk term Vävnadsnybildning
Synonym på svenska Regeneration
Synonym på engelska Regenerations; Endogenous Regeneration; Regeneration, Endogenous
Engelsk term Regeneration
MESH ID D012038

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.